Адрес: гр.София, ул.Шейново №2

Телефон:

за резервации: 0895/573.058

за събития: 0895/573.060

E-mail: mwah@mwah.bg

за събития: events@mwah.bg

Работно време: 10.00 - 22.00